DigiLearn

- skaper dialog

Spesialisert kompetanse er et kjennetegn ved dagens samfunn. Vi trenger gode og effektive verktøy for å dele kompetanse og lære av hverandre.

Hva er DigiLearn?

DigiLearn AS

DigiLearn skaper dialog

Spesialisert kompetanse er et kjennetegn ved dagens samfunn. Vi trenger gode og effektive verktøy for å dele kompetanse og lære av hverandre.

Teknologiske løsninger gjør det mulig å skape en god flyt av kompetanse på tvers av geografi, bransje, alder og utdanning med mer. Mange er villige til å dele av sine erfaringer og inspirere de som kanskje er i startgropa eller rett og slett trenger tilførsel av kompetanse.

Kurs er ofte standardsvaret på denne utfordringen. Men hva om behovet er noe annet enn standardløsningen? Hva om dialog ville vært vel så effektivt?

DigiLearn har en fleksibel løsning.

Skalerbar

Til ulike formål

Løsningen blir skalerbar og kan settes opp til mange ulike formål. Vil du vite mer?

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon og oppdateringer